EQUIP

Joan Comamala
Arquitectura i Projectes
Arquitecte/Arquitecte tècnic
Paula Cimini
Arquitecte
Jaume Sabé
Reformes i Rehabilitació
Arquitecte tècnic
Claudia Gallifa
Delineant

COL.LABORADORS

Joan Flotats
Calculista
Paco Nuñez
Enginyer
Pilar Olivares
Interiorista
Gerard Izquierdo
Arquitecte
Josep Roure
Fotògraf

LINE/OUT

És un estudi tècnic d’arquitectura que neix de la col·laboració de diferents professionals per abraçar diferents especialitats, a fi de desenvolupar, assessorar i executar qualsevol projecte requerit, creant sinergia multidisciplinària entre els diferents experts involucrats.
LINE/OUT garanteix atenció personalitzada de les necessitats i requeriments del client, assessorant i elaborant projectes de qualitat amb un intens seguiment d’execució d’obra, realitzada per eficients industrials.

MENTALITAT

El concepte de LINE/OUT neix de la traducció de “traçat” o “esbós”, recuperant la tradicional idea de l’arquitectura.
LINE/OUT aposta per dissenys creatius, orgànics i innovadors, treballant amb sistemes eficients i funcionals, de baix impacte ambiental i amb un alt control econòmic. Es pren especial atenció al detall, l’acabat i la correcta execució dels dissenys.