INFORMACIÓ

Àlies del projecte: L38
Tipus: Rehabilitació integral i ampliació

Autor/s: Joan Comamala

Situació:Mataró
Data: Setembre 2017

ESTRATÈGIA

L’estratègia es basa a optimitzar l’aprofitament urbanístic potencial de l’emplaçament, obrint un nucli central que millori les condicions l’accessibilitat, la funcionalitat i la il·luminació. La obertura es realitza mitjançant la desconstrucció parcial que manté els elements més identificatius de l’element preexistent, la façana principal i l’estructura vertical.