INFORMACIÓ

Àlies del projecte: Blat 8
Tipus: Obra nova

Autor/s: Joan Comamala Duran

Situació: Rubí
Data: Maig 2015

ESTRATÈGIA

Es crea una distribució funcional, orientant a sud les estances principals, creant entrades de llum que aprofitin la radiació solar, protegides estratègicament contra el sobre escalfament. Tan els contraforts, com la coberta, juguen un paper fonamental en la il·luminació, ventilació i aclimatació de l’habitatge.