INFORMACIÓ

Àlies del projecte: CC25
Tipus: Obra nova

Autor/s: Joan Comamala

Situació: Cabrils
Data: Juliol 2019

ESTRATÈGIA

Es generen 4 volums que organitzen les peces del programa en 4 grups: zona de dia, zona de servei, zona nit principal i zona nit secundària. Les peces pivoten sobre un eix que comunica els seus extrems, minimitzant els espais servidors i permetent que cada peça s’orienti de la manera més convenient, aprofitant la radiació solar i la profunditat visual.