INFORMACIÓ

Àlies del projecte
CC25
Tipus
Obra nova

Autor/s
Joan Comamala

Situació
Cabrils
Data
Juliol 2019

ESTRATÈGIA

Es generen 4 volums que organitzen les peces del programa en 4 grups: zona de dia, zona de servei, zona nit principal i zona nit secundària. Les peces pivoten sobre un eix que comunica els seus extrems, minimitzant els espais servidors i permetent que cada peça s’orienti de la manera més convenient, aprofitant la radiació solar i la profunditat visual.