INFORMACIÓ

Àlies del projecte
D61
Tipus
Rehabilitació i ampliació

Autor/s
Joan Comamala

Situació
St. Andreu de Llavaneres
Data
Gener 2019

ESTRATÈGIA

La intervenció tracta bàsicament d’implantar un programa d’habitatge unifamiliar actual en una antiga casa de cos. Es reorganitzen els espais, deixant en planta baixa la zona de dia, i en planta pis la zona de nit. Es modifica volumètricament l’edifici per dotar a la planta baixa d’un espai pràcticament diàfan i de proporcions apropiades per l’adequada relació entre les peces. Alhora, aprofitant la substitució de la coberta, s’augmenta sensiblement l’alçada l’edificació per generar un espai sota coberta que generi dues zones nit i dia a les habitacions secundàries. Es modernitza estèticament tot el conjunt de l’habitatge per crear una edificació singular.