INFORMACIÓ

Àlies del projecte: Alsina 209
Tipus: Rehabilitació integral

Autor/s: Joan Comamala Duran

Situació: Sta. Cristina d’Aro
Data: Abril 2015

ESTRATÈGIA

Les humitats i els atacs biòtics es resolen substituint la coberta de la terrassa i realitzant tractaments anti-termites, aixì com substituïnt totes les fusteries per PVC i DMF. La millora energètica considera la col·locació d’aïllament en sostres i terres, eliminar ponts tèrmics i col·locació de fusteries exteriors de menor transmitància tèrmica. Es modernitza l’habitatge eliminant el passadís per ampliar el saló-menjador, renovant els banys i la cuina i restaurant el mobiliari existent.