ÀREA PROJECTES

PROJECTES OBRA NOVA

PROJECTES DE REFORMA I REHABILITACIÓ

PROJECTES D’ACTIVITAT

PROJECTES D’INTERIORISME

PROJECTES D’ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS

AIXECAMENTS GRÀFICS

VISUALITZACIONS 3D

ÀREA TÈCNICA

DIRECCIÓ D’OBRES

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRES

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

CONTROLS DE QUALITAT

AMIDAMENTS D’OBRA

PRESSUPOSTOS I COMPARATIUS

CONSULTORIA TÈCNICA

PROVES, ASSAIGS I LABORATORI

ÀREA GESTIÓ

CÈDULA HABITABILITAT

CÈRTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

INFORMES, DICTÀMENS I CERTIFICATS

TAXACIONS I VALORACIONS

PERITATGES JUDICIALS

ANÀLISIS CONSUMS

AUDITORIES ENERGÈTIQUES

EXPEDIENTS D’ACTIVITAT

TRAMITACIÓ D’AJUDES I SUBVENCIONS

ÀREA MANTENIMENT

ITE – INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI

IEE – INFORME D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS

PROGRAMES DE REHABILITACIÓ

LLIBRE DE L’EDIFICI

VISITES DE VERIFICACIÓ