ÀREA PROJECTES

PROJECTES D’OBRA NOVA

PROJECTES DE REFORMA I REHABILITACIÓ

PROJECTES D’ACTIVITAT

PROJECTES D’INTERIORISME

PROJECTES D’ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS

AIXECAMENTS GRAFICS

VISUALITZACIONS 3D

ÀREA TÉCNICA

DIRECCIONS D’OBRES

DIRECCIONS D’EXECUCCIÓ D’OBRA

AMIDAMENTS D’OBRA

PRESSUPOSTOS I COMPARATIUS

CONSULTORIA TECNICA

ÀREA GESTIÓ I MANTENIMENT

ITE’s (inspecció técnica de l’edifici)

CERTIFICATS ENERGÈTICS

CÈDULES D’HABITABILITAT

LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

INFORMES, DICTAMENS I CERTIFICATS

PERITATGES JUDICIALS