Skip to main content
Àrea projectes i tècnica
 • Projectes obra nova
 • Projectes de reforma i rehabilitació
 • Projectes d’activitat
 • Projectes d’interiorisme
 • Projectes d’estructures i instal·lacions
 • Aixecaments gràfics
 • Visualitzacions 3d
 • Direcció d’obres
 • Direcció d’execució d’obres
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Controls de qualitat
 • Amidaments d’obra
 • Pressupostos i comparatius
 • Consultoria tècnica
 • Proves, assaigs i laboratori
Àrea gestió i manteniment
 • Cèdula habitabilitat
 • Cèrtificat eficiència energètica
 • Informes, dictàmens i certificats
 • Taxacions i valoracions
 • Peritatges judicials
 • Anàlisis consums
 • Auditories energètiques
 • Expedients d’activitat
 • Tramitació d’ajudes i subvencions
 • Ite – inspecció tècnica de l’edifici
 • Iee – informe d’avaluació d’edificis
 • Programes de rehabilitació
 • Llibre de l’edifici
 • Visites de verificació
Contacte

Som aquí per fer realitat el teu projecte.
Posa’t en contacte i comencem.