INFORMACIÓ

Àlies del projecte: Big 36
Tipus: Obra nova

Autor/s: Joan Comamala Duran

Situació: Argentona
Data: Gener 2016

ESTRATÈGIA

S’organitza el programa en zona nit-dia. S’orienten a sud-est les estances principals i es minimitzen les zones servidores. Es configuren les façanes a sud amb grans entrades de llum que aprofitin la radiació solar, protegides amb brie-soleis i persianes orientables. Les obertures posteriors proporcionen ventilació creuada al immoble. S’apliquen estàndards passivehaus d’aïllament i climatització.