BIG36

Estratègia

HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT

S’organitza el programa en zona nit-dia. S’orienten a sud-est les estances principals i es minimitzen les zones servidores. Es configuren les façanes a sud amb grans entrades de llum que aprofitin la radiació solar, protegides amb brie-soleis i persianes orientables. Les obertures posteriors proporcionen ventilació creuada al immoble. S’apliquen estàndards passivehaus d’aïllament i climatització.

Àlies del projecte

BIG36

Tipus

Obra Nova

Autor

Joan Comamala

Situació

Argentona

Data

Gener 2016
Altres projectes