K13

Estratègia

EDIFICI PLURIFAMILIAR

El projecte resol la seva implantació amb la creació de dos cossos que s’adapten a la inclinació del vial, dividits per un buit central que conté el nucli de comunicació vertical.

Àlies del projecte

K13

Tipus

Obra Nova

Autor

Joan Comamala

Situació

Argentona

Data

Setembre 2022
Altres projectes