MCR30

Estratègia

RENOVACIÓ APARTAMENT

La rehabilitació de l’habitatge contempla l’obertura del vestíbul d’entrada i la cuina per integrar-se a un únic espai que integri totes les peces destinades a l’ús diürn, eliminant els espais servidors i creant un únic espai diàfan.

Àlies del projecte

MCR30

Tipus

Rehabilitació

Autor

Joan Comamala
Gerard Izquierdo

Situació

St Vicenç de Montalt

Data

Març 2020
Altres projectes