CC23

Estratègia

HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT

Un volum superior, que conté el programa de nit, queda suspès sobre un sòcol desmaterialitzat que integra la zona de dia.

Àlies del projecte

CC23

Tipus

Obra Nova

Autor

Joan Comamala

Situació

Cabrils

Data

Juliol 2022
Altres projectes