L38

Estratègia

REHABILITACIÓ INTEGRAL I AMPLIACIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR

L’estratègia es basa a optimitzar l’aprofitament urbanístic potencial de l’emplaçament, obrint un nucli central que millori les condicions l’accessibilitat, la funcionalitat i la il·luminació. La obertura es realitza mitjançant la desconstrucció parcial que manté els elements més identificatius de l’element preexistent, la façana principal i l’estructura vertical.

Àlies del projecte

L38

Tipus

Rehabilitació i ampliació

Autor

Joan Comamala

Situació

Mataró

Data

Setembre 2017
Altres projectes