CC25

Estratègia

HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT

Es generen 4 volums que organitzen les peces del programa en 4 grups: zona de dia, zona de servei, zona nit principal i zona nit secundària. Les peces pivoten sobre un eix que comunica els seus extrems, minimitzant els espais servidors i permetent que cada peça s’orienti de la manera més convenient, aprofitant la radiació solar i la profunditat visual.

Àlies del projecte

CC25

Tipus

Obra Nova

Autor

Joan Comamala

Situació

Cabrils

Data

Juliol 2019
Altres projectes