INFORMACIÓ

Àlies del projecte
MCR30
Tipus
Rehabilitació

Autor/s
Joan Comamala
Gerard Izquierdo

Situació
St Vicenç de Montalt
Data
Març 2020

ESTRATÈGIA

La rehabilitació de l’habitatge contempla l’obertura del vestíbul d’entrada i la cuina per integrar-se a un únic espai que integri totes les peces destinades a l’ús diürn, eliminant els espais servidors i creant un únic espai diàfan.