GL31

Estratègia

HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT

El projecte es caracteritza per la implantació de dos grans volums en forma de L que formen la contenció del terreny necessària per generar un ample espai exterior sobre una accentuada topografia. Els volums distribueixen la zona de dia, orientada al sol de tarda i amb una relació molt permeable amb l’exterior, i la zona de nit, orientada al sud-est per gaudir dels primers rajos de sol. Sobre el volum de la zona de dia es col·loquen les peces auxiliars que permeten disposar d’un despatx amb accés independent des del carrer i una habitació per invitats.

Àlies del projecte

GL31

Tipus

Obra Nova

Autor

Joan Comamala

Situació

Llinars del Vallès

Data

Desembre 2018
Altres projectes